Om cookies

Cookies är data som besökta webbplatser sparat i datorn. Cookies är små filer som din dator (eller någon annan av dina apparater som använder internet, t.ex. en smarttelefon eller en tablett) tar emot och sänder då du besöker en webbplats. Cookien innehåller i allmänhet ett anonymt identifierarnummer och den skadar inte datorn. Då du besöker webbplatsen nästa gång, läser din webbläsare den cookie som sparats i datorn och förmedlar datan tillbaka till webbplatsen. Användaren kan inte identifieras enbart utgående från cookies.

Froneri använder cookies i sin webbtjänst. Avsikten med cookies är att göra det möjligt att använda webbtjänsten och att göra webbtjänsten användarvänlig. Dessutom utnyttjas cookies vid analys, uppföljning och uppgradering av användningen av tjänsten.

Cookies kan också användas för att producera riktad reklam, kommunikation och innehåll (t.ex. då du besökt vår webbtjänst kan vi göra reklam för produkter som du tittat på förut och motsvarande andra innehåll på våra samarbetspartners webbplatser) samt för att optimera marknadsföringen. Den information man får med hjälp av cookies kan också användas för att ge webbtjänstens innehåll en personlig prägel.

Denna webbtjänst använder cookies. Användaren kan ge sitt samtycke till användningen av cookies eller förbjuda den i sin webbläsares inställningar. Cookies är nödvändiga för vissa tjänsters funktion, och därför garanterar Froneri inte att alla tjänster fungerar om cookie-funktionen inte är i bruk. Det är viktigt att beakta att Froneri inte behandlar personuppgifter i sina cookies och inte kombinerar cookies med personuppgifter, såvida inte en tvingande lag föreskriver annat.

Om du inte önskar att Froneri inriktar reklam eller innehåll enligt dina preferenser, kan du förhindra inriktningen med följande tjänst: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.